ELTE Pedagogikum Központ - ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2015. május 15-16.

Konferencia felhívás

A konferencia célja, hogy szakmai találkozási lehetőséget biztosítson azoknak, akik az e-Learning területén oktatási, neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai témakörben kutatnak, fejlesztenek, vagy éppen a hétköznapok gyakorlatában dolgoznak.

A konferencia kiemelt témakörei:

 • gamifikáció (játékosítás) az oktatásban
 • IKT alapú innováció a tanulásszervezésben
 • közösségi média
 • nyílt oktatás, tanulóközösségek, MOOC

A konferenciára a szakmai jelentkezés új kutatási eredménnyel, jó gyakorlat bemutatásával, fejlesztéssel, esettanulmánnyal történhet. A résztvevők között szívesen látjuk a kutatók mellett a közoktatás és a felsőoktatás pedagógusait, fejlesztő szakembereket, gyógypedagógusokat, akik a konferencia szakterületei iránt érdeklődnek, vagy akár ezekben a témákban önálló előadással mutatnák be eredményeiket:

 • digitális állampolgárság
 • digitális nemzedék
 • digitális tudásbázisok és multimédiás tananyagok
 • esélyegyenlőség IKT eszközök támogatásával
 • interaktív táblák és szavazórendszerek, oktatástechnikai megoldások
 • konnektivizmus, hálózatelméletek az oktatásban
 • oktatás és információs társadalom
 • online tanulási környezetek, LCMS rendszerek, ePortfolió
 • tanítás és tanulás IKT támogatott osztályteremben
 • tanítást, tanulást segítő fejlesztő programok és alkalmazások
 • virtuális tanulási környezetek, kiterjesztett valóság
 • web 2.0, eLearning 2.0, “social networking”
 • webergonómia, akadálymentes online környezetek
 • webstatisztikai elemzések, adatbányászat

Tudományos programbizottság:

 • Ujhelyi Adrienn (ELTE PPK) a programbizottság elnöke
 • Kiss Orhidea (ELTE PPK)
 • Lénárd András (ELTE TÓK)
 • Lévai Dóra (ELTE PPK) a programbizottság titkára
 • Turcsányi-Szabó Márta (ELTE IK)
 • Virányi Anita (ELTE BGGYK)

Szervezőbizottság:

A konferencia támogatói:

 • ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
© VII. Oktatás-Informatikai Konferencia 2015.

By mOp@NET & Kovata